Ny brandfortælling

Fra Tversted til Tønder

I forlængelse af den fælles udviklingsplan for Vestkysten er den fælles brand- og kernefortælling om Vestkysten nu klar.

Konceptet er udarbejdet i samarbejde mellem 10 Vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark og skal brande Vestkysten over for danske og internationale turister med afsæt i vores unikke levevis.

Turismeudvikling Hjørring, 19. november 2019