Destinationsudvikling Blokhus/ Løkken

Vækstprojekt Blokhus/ Løkken

Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat et antal vækstprojekter, som spiller sammen med den nationale strategi for dansk turisme frem mod 2025. I den forbindelse er området Blokhus-Løkken udpeget som et destinationsudviklingsområde med vækstpotentiale.

Projektet for Blokhus-Løkken har et samlet budget på 3.2 mio. kr. og støttes økonomisk af Dansk Kyst- og Naturturisme, Vækstforum Nordjylland (Region Nordjylland), Hjørring og Jammerbugt kommuner.

Der er udarbejdet en projektansøgning og en overordnet projektbeskrivelse, som p.t. konkretiseres og eksekveres i samarbejde med områdets turist- og erhvervsaktører. Turismeudvikling Hjørring er i samarbejde med Vækst Jammerbugt projektleder på destinationsudviklingsprojektet.

Projektets nuværende løbetid

Projektet gennemføres i perioden 01.08.2017 – 31.12.2019.

Projektets målsætning er at udvikle Blokhus-Løkken til et sammenhængende og attraktivt resortområde med etablering af virksomhedssamarbejder på tværs, udvikling af et fælles eventkoncept samt understøtte udvikling af den fysiske infrastruktur. Projektets konkrete mål er blandt andet 2% stigning i overnatninger og 5% stigning i udbuddet af den totale mængde outdoorevents.

Anna Oosterhof, Turismeudvikling Hjørring

De to feriesteder Blokhus og Løkken har hver især rigtig godt fat i turisterne, men ved at samle kræfterne på begge sider af kommunegrænsen vil området stå endnu stærkere. Det handler derfor i høj grad om at ’gøre kagen større’ ved at gøre turismetilbuddet i området mere attraktivt, så flere gæster besøger området.

Turismeudvikling Hjørring, 17. oktober 2019