Nu er vi klogere på, hvad turisterne efterspørger

Ny gæsteundersøgelse for Hjørring Kommune

I stedet for at spørge gæsterne i Hjørring Kommunes største turistbyer, hvor tilfredse de er med forskellige aspekter ved besøget, er gæsteundersøgelsen 2018 fokuseret på at skaffe viden om turisternes færden under ferien og at afdække potentialer og muligheder.

Gæsteundersøgelsen er udarbejdet af Wilke i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Turismeudvikling Hjørring. Den undersøger turisternes formål med besøget, deres aktiviteter og bevægelsesmønstre, deres oplevelse af de byer, som de har besøgt, og deres informationssøgning før og under besøget. Undersøgelsen bygger på ca. 1.000 individuelle interviews, som er gennemført i højsæsonen 2018.

Den nye dagsorden inden for turisme er at blive klogere på, hvordan turisterne bruger byerne og deres infrastruktur. Vi ved, at trends som ”urban life” gør sig gældende, og den udmønter sig bl.a. i, at turisterne efterspørger de samme muligheder i kystbyer, som de er vant til fra større byer, bl.a. i forhold til udvalget af butikker og restauranter. Vi vil jo gerne fastholde de stamkunder, vi har, og vi vil samtidig gerne have dem til at blive lidt længere. Det stiller krav til, at vi hele tiden udvikler på produktet, og med den nye undersøgelse i hånden er vi blevet lidt klogere på, hvad turisterne efterspørger.

Anna Oosterhof, turismeudviklingschef i Hjørring Kommune

Undersøgelsen viser bl.a., at turisterne primært besøger kystbyerne for at hygge sig og slappe af sammen med familie og venner, mens Hjørring ses som en udpræget shoppingby. Både Hjørring og Hirtshals har mange dagsgæster, hvor det er Oceanariet, der trækker gæsterne til Hirtshals. Generelt ses det, at de overnattende feriegæster besøger flere byer under opholdet, og den nærmeste by besøges ofte eller hver dag.

Gæstetilfredsheden er høj i alle byerne. Gennemsnitligt svarer 9 ud af 10 gæster, at byen i høj eller meget høj grad lever op til deres forventninger. Hvis man savner noget, er svaret på tværs af byer, at der gerne måtte være flere butikker. Turisterne vil altså meget gerne shoppe i ferien.

Feriegæsterne vil gerne shoppe, og generelt sidder pengene jo lidt løsere under ferien, så her er der et potentiale for især butikker og restauranter. Vi kan nemlig se, at gæsterne er meget tilfredse med byerne, men når de bliver spurgt, om der mangler noget, peger flest turister på ”flere butikker”, og det er jo gode nyheder for de, der overvejer at investere ved at åbne butik eller udvide en eksisterende. Der tegner sig et billede af, at gæsterne ikke har faste planer, når de besøger vores område, og det betyder jo også, at både butikker og restauranter, oplevelser mv. har gode muligheder for at påvirke turisten under opholdet, påpeger Anna Oosterhof og fortsætter:  

– Den viden, som undersøgelsen bidrager med, lægger fint i tråd med det, vi i forvejen ved, og de projekter, vi har i gang og undervejs.

Hun peger fx på det igangværende områdefornyelsesprojekt i Løkken, hvor byen gentænkes som moderne badeby. Det omfatter bl.a. forskellige indsatser med fokus på at bevare den stedlige kulturarv og samtidig give byen et løft.

Derudover er der i regi af Udviklingsplanen for Vestkysten, som blev færdig i juni måned, et projekt på vej finansieret af Realdania. Her samarbejdes med bl.a. en arkitekt og BARK rådgivere, som er specialiseret i strategisk udvikling af steder. Projektet handler om at udvikle byerne, så de er klar til turisternes forandrede behov.

Turismeudvikling Hjørring, 3. januar 2019