Viden om

Fordeling af turister i Hjørring Kommune i 2018

Opgørelsen bygger på overnatningsdata fra VisitDenmark og Danmarks Statistik, herunder offentligt tilgængelige data via Statistikbanken.dk samt særudtræk for de enkelte kommuner købt ved Danmarks Statistik.

Fordeling af turister i Hjørring Kommune i 2018

Total antal overnatninger i Hjørring Kommune.

I 2018 udgjorde de danske overnatninger 43,3% af de i alt 1.580.508 overnatninger der har været i Hjørring Kommune. De tyske overnatninger er i 2018 steget med 1,9% i forhold til 2017. Svenske overnatninger har derimod haft en negativ udvikling på – 8,4%. Ligeledes har der været et fald i norske overnatninger på – 3,7%. De færre svenske og norske overnatninger i 2018 er til dels blevet udlignet af en stigning i andre nationaliteter og blandt andet en betydelig stigning i danske overnatninger på 5,7%. Hjørring Kommune så dermed en stigning på 2,4% i det totale antal overnatninger for året.

De norske overnatninger udgjorde 13,2% af de samlede overnatninger i Hjørring Kommune, men er dog faldet fra at udgøre 14% i det samlede antal overnatninger i 2017.  Øvrige nationaliteter udgjorde 3% af de samlede overnatninger og er steget med 2,9% i 2018. En mindre traditionel gruppe, som Danmark er ved at have godt fat i er hollænderne. I 2018 var der 37.665 hollandske overnatninger i Hjørring Kommune, en stigning på 7,4% i forhold til 2017.

Det er værd at bemærke stigningen i antallet af tyske, men først og fremmest danske og hollandske overnatninger.

Årlig udvikling i overnatninger i Hjørring kommune

Total antal overnatninger på hotel, feriecentre, vandrerhjem, lystbåde og feriehuse

Udviklingen i Hjørring Kommune har fra 2010 til 2018 ligget over niveauet for det øvrige Nordjylland. Stigningen på 2,4% i det samlede antal overnatninger fra 2017 til 2018 i Hjørring Kommune ligger godt i forhold til VisitDenmarks prognose for dansk turisme med en vækst mellem 1,5 – 3,5% i antallet af overnatninger sammenlignet med 2017.

I alt er overnatninger steget med 10,01% fra 1.436.734 overnatninger i 2010 til 1.580.508 i 2018.

Udvikling i overnatningstyper i Hjørring kommune

Antal overnatninger fordelt på type. Tallene er fra 2018.
Overnatningstyper 2008 2018 Forskel % Forskel antal
Hoteller 90.442 101.893 12,7% 11.451
Feriecentre 401.451 358.215 - 10,8% - 43.236
Camping 277.854 287.383 3,4% 9.529
Vandrerhjem 15.184 21.809 43,6% 6.625
Feriehuse 710.610 811.207 14,2% 100.597
I alt 1.495.521 1.580.508 5,7% 84.987
Turismeudvikling Hjørring, 2. januar 2019