Hjørring Kommune

Kystlotteriet er kommet til Danmark

Kystlotteriet i Norge har gennem flere år været en stor succes. Fra efteråret 2018 er Kystlotteriet en realitet i Danmark, hvor fire nordjyske kommuner er de første, som er med. 

I Hjørring Kommune opstilles strandkasser med indsamlingsmateriale og lotterisedler ved strandene i Løkken, Lønstrup, Kjul, Tversted og Husmoderstranden i Hirtshals.

Projektet går i al sin enkelthed ud på at samle affald langs strandene og indsamlere får derigennem mulighed for at være med i lodtrækning om fine præmier. Kystlotteriets lodder samt affaldssække ligger klar i flere strandkasser på vestkysten i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Thisted kommuner.

”Som naturkommune er Hjørring Kommune selvfølgelig med til at løbe dette gode initiativ i gang i Danmark. Og det sker i tæt samarbejde med vores nordjyske nabokommuner. Vi er ikke i tvivl om, hvorfor Kystlotteriet er blevet så stor en succes i Norge. For alle vinder i Kystlotteriet. Ikke mindst naturen. Og så er rene og indbydende strande et af vores største aktiver i forhold til at tiltrække turister”.

 Laila Zielke, medlem at Teknik- og Miljøudvalget (S) i Hjørring Kommune og bestyrelsesmedlem i KIMO Danmark

Og det er let at komme i gang. Gå ned på stranden, tag en sæk eller snup en fra strandkasserne, saml affald og sæt et Kystlotterilod på posen og stil den ved strandkassen. Så deltager du i Kystlotteriet om flotte præmier, sat på højkant af lokale sponsorer langs vestkysten og af sponsorer fra Norge.

”At give et spahotelophold eller et weekendophold i et fyrtårn i Oslofjorden som lotteripræmie til Danmark, er vores måde at sige tak på. Og håbet er, at vi også får mulighed for at glæde frivillige i Norge med lotteripræmier fra Danmark, når vi i 2019 fortsætter og udvider samarbejdet om Kystlotteriet i Norge og Danmark.”

– Sten Helberg, initiativtager til kystlotteriet i Norge.

At der også er præmier fra Norge er ingen tilfældighed, da Kystlotteriet er en norsk opfindelse og en del af EU Interregprojekt, Ren Kystlinje – sammen om et rent Skagerrak.

Et af resultaterne fra projektet er, at jo mere marint affald, der samles op på den danske vestkyst, jo mindre driver der videre til Norge og den svenske skærgård. Det er meget mindre krævende at samle strandaffaldet ind fra de brede sandstrande på vestkysten i Danmark, end mellem skærene og klipperne i den svenske og norske skærgård.

Kystlotteriet har vist sig at være en succes i Norge, hvor det har holdt kysterne rene ved at motivere forbipasserende til at samle affald. I 2017 samlede op imod 5.000 frivillige i flere end 50 norske kommuner 40 ton affald langs den norske kyst.

Kystlotteriet Kupon Beskrivelse

Kystlotteriet kupon med beskrivelse

KYSTLOTTERIET BESKRIVELSE

Dette er et Kystlotteri-lod. Fyld en sæk med affald fra stranden. Bind en knude på sækken, sæt dit lod fast og aflevér sækken ved nærmeste grønne redningsnummer-skilt. Alternativt stil sækken, hvor du er kommet til på stranden og giv eventuelt et praj via den kommunale app ’Giv et praj’.

Husk at udfylde dit lod og gem kvitteringen. Så er du med i lodtrækningen om flotte præmier, doneret af sponsorer fra Danmark og Norge. Vi trækker lod om lokale præmier gennem hele sommersæsonen og alle lodder er med i hovedtrækningen i december måned. Vindere offentliggøres på Facebook og hjemmesiden.

Lodderne samles fra de fire kommuner og der trækkes lod om de mange præmier midt i december.

Læs mere på www.kystlotteriet.dk

Kystlotteriet Tornby Strand

Laila Zielke, medlem at Teknik- og Miljøudvalget (S) i Hjørring Kommune og bestyrelsesmedlem i KIMO Danmark, ved strandkassen på Tornby Strand.

Kystlotteriet Pose og kupon

Kystlotteriet pose og kupon

Sten Helberg og Kystlotteriet i Norge

Sten Helberg og Kystlotteriet i Norge

Turismeudvikling Hjørring, 16. oktober 2018