Dansk Kyst- og Naturturisme

Om Danske Turismekompetencer

Som turismevirksomhed kan det være vanskeligt at finde tid til at tage på væksteventyr, når dagene går med at sikre driften og styre uden om hverdagens udfordringer.

Danske Turismekompetencer vil gerne hjælpe dig og din virksomhed med at få større del i væksten. Derfor tilbydes du og dine medarbejdere at komme på kursus i netop det, der kan styrke jeres virksomhed.

Hvad koster det?
Undervisningen finansieres af Den Europæiske Socialfond – du betaler med din eller dine medarbejderes tid.

Overvej dine vækstmål
Vi vil gerne sikre dig og dine medarbejdere kurser og efteruddannelse, der kan skabe værdi for virksomheden. Som led i kompetenceudviklingen skal du derfor overveje, hvilken retning du gerne vil udvikle virksomheden i. Har du ikke allerede gjort det, kan dette skema  med inspiration til at udarbejde en vækstplan hjælpe jer på vej – alternativt kan du kontakte Danske Turistkompetencer for vejledning.

Turismeudvikling Hjørring, 5. november 2019