10 dages sprogkursus i Løkken og Hirtshals

Kursusforløb i tysk

Kurserne strækker sig fra september til december – 40 timer i alt med opstart den 17. september 2019. Timerne er fordelt på 10 kursusgange, som finder sted tirsdage i hhv. Løkken og Hirtshals, dog på forskellige tidspunkter.

Tysk – beskrivelse af faget
Faget beskæftiger sig med tysk sprog og tysk kultur, og omdrejningspunktet for faget er at udvikle kursisternes færdigheder i at kunne bruge tysk i dagligdagen – både mundtligt såvel som skriftligt.

Fagets indhold
’Tysk’ vil blive i et virksomhedsrettet perspektiv. Undervisere vil således præsentere en undervisning, der tager udgangspunkt i kendte problematikker, udfordringer og temaer fra jeres hverdag. Opgaverne til faget vil derfor blive udformet med udgangspunkt i jeres hverdag og sprog – og det, der kendetegner netop jeres branche.

Målsætning for faget ‘Tysk’
At medarbejderne bliver opkvalificeret i at tale tysk samt kunne gennemføre succesfulde dialoger på tysk med afsæt i den virkelighed, som kendetegner jeres hverdag.

Økonomi – hvad koster det?
For deltagelse i faget ’Tysk’ er der et deltagergebyr på kr. 120,-.

Det er muligt at få tilskud gennem SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) og evt. kompetence- fondsmidler til det beskrevne uddannelsesforløb.

HF&VUC NORD kan bistå med vejledning til dette arbejde uden beregning.

Bis bald!

Turismeudvikling Hjørring, 17. oktober 2019