Udviklingsprojekt

Vækst i det Nordjyske Campingerhverv

Campingerhvervet har over en årrække mistet overnatninger og erhvervet er i flere henseender udfordret. Tilbagegangen er en generel udfordring for turismesektoren, idet gæsterne på campingpladserne ligeledes bliver kunder i den lokale detailhandel, restaurationer og attraktioner m.v. Med dette udgangspunkt er formålet med projektet at igangsætte og gennemføre en fokuseret udviklingsindsats, der bidrager til at skabe udvikling og vækst i det nordjyske campingerhverv.

Ambitionen er, at projektet skal bidrage til at udvikle campingpladserne i relation til tværgående samarbejder (også ud over campingerhvervet), forretnings- og produktudvikling, markedsføring m.v., og dermed styrke forudsætningerne for at skabe positive resultater i forhold til drift såvel som udvikling.

Initiativet består af brede netværksarrangementer, eksempelvis vedr. forretningsrettede samarbejder, viden og kompetenceudvikling, såvel som mindre netværksgrupper, hvor de interesserede virksomheder samarbejder omkring et givet tema. Desuden spiller de lokale erhvervskontorer en rolle i forhold til at understøtte netværksinitiativerne med individuelle forløb for de campingpladser, der må ønske at arbejde med individuelle udviklingstiltag.

Der deltager 30 campingaktører fordelt over 5 kommuner i projektet.

Hele Nordjylland deltager

I vækstprojektet deltager mere end 30 campingpladser fra hele Nordjylland, hvoraf Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn, Aalborg og Thisted kommuner er repræsenteret i projektet.

Projektet er forankret hos Vækst Jammerbugt der i samarbejde med Turismeudvikling Hjørring og Turisthus Nord dækker Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kommuner med 40 campingpladser og 1,25 mio. overnatninger årligt, og dermed har hovedparten af de 2 mio. årlige campingovernatninger i Nordjylland.

Projektet gennemføres i samarbejde med øvrige erhvervs- og turistorganisationer i Nordjylland
samt VisitNordjylland og Væksthus Nordjylland (med afsæt i deres aktiviteter og eksisterende
rammeprogrammer).
Det er projektets intentionen, at der skabes kobling til eksisterende offentlige og private
erhvervsfremmetilbud. Eksempelvis vil NewBizz programmet med individuelle forløb (NiN Start
Up og NiN Vækstiværksætter), camps (eks. vedr. finansiering), Vilje til Vækst og lokale
mentortilbud m.v. være aktuelle for campingpladserne.

Projektets løbetid

Nordjysk Camping Netværks projektperiode er fra 1. oktober 2016 – 31. december 2019.

Turismeudvikling Hjørring, 16. oktober 2019