Studieture til tre destinationer i Danmark

Vidensdeling på tværs af vækstprojekter

Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med BARK Rådgivning inviteret vækstprojekterne i Danmark til at dele erfaringer og viden på tværs af destinationer, landsdele og fagligheder. I år er der arrangeret tre studieture til Blokhus-Løkken (vækstprojekt Blokhus-Løkken), Ebeltoft (vækstprojekt Djursland-Aarhus) og Bornholm (vækstprojekt Bornholm). Vi hos Turismeudvikling Hjørring deltager aktivt i disse studieture med fokus på vidensdeling – naturligvis ikke kun grundet vores tilstedeværelse som værter på den første studietur med præsentation af vækstprojektet Blokhus-Løkken, men primært grundet vores nysgerrighed og arrangementernes store potentiale i at lære af hinandens erfaringer.

Nedenfor kan du læse mere om de vigtigste læringer, der blev bragt på banen i forbindelse med studieturene i Blokhus-Løkken, Ebeltoft og på Bornholm.

Blokhus-Løkken den 27. marts 2019

Vi besøger vækstprojektet Blokhus-Løkken, der gennem tværkommunalt samarbejde og en fælles eventstrategi har taget de indledende skridt til at binde de to destinationer sammen til én.

Dagen begyndte på Hotel Løkken Strand i Løkken, hvor vækstprojekterne Vestkystens Vækstklynge, Blokhus-Løkken og Outdoor Bornholm blev præsenteret. Efter at ejerne af Hotel Løkken Strand fortalte om deres livsdrøm om at skabe et strandhotel fik vi en rundvisning i Løkken. Dernæst besøgte vi Museum for Papirkunst, fik en rundvisning i Blokhus og afsluttede dagen på Strandhotellet Blokhus, hvor ejerne af det nybyggede hotel blandt andet delte inspirationen til hotellet med os.

Vidensdeling mellem vækstprojekterne

 • Stor åbenhed for at dele erfaring på tværs af projekter og stort potentiale i at lære af hinandens erfaringer
 • Der er gang i mange spændende projekter, som ens eget projekt kan spejle sig i – problemstillingerne ligner hinanden, selvom projekterne er forskellige
 • Vi sidder i destinationerne med nogle af de samme udfordringer, og ved at tale sammen, kan vi sparre med hinanden og udvikle os mere
 • Vi skal være bedre til at arbejde på tværs af destinationer og projekter
 • Spændende at høre om de andre projekter – fx god viden om konstruktionen/modellen med outdoor Bornholm og deres ambassadørkorps

Hvad har vi fået med hjem i forhold til vores eget projekt?

 • Det er vigtigt at få inddraget de frivillige, foreninger m.m.
 • Oplæg fra de andre vækstprojekter giver mulighed for at sparre med hinanden videre i projektet
 • Netværk og øget brug af ambassadører i projekterne
 • Potentiale for partnerskaber ift. anlæg og drift
 • Mere fokus på helårsturisme, fx events og kapacitetsudvidelse
 • Fokus på kvalitet
 • Mere samarbejde på tværs af vækstprojekter fx gennem events med fokus på outdooraktiviteter
 • Viden om Realdanias puljemidler
 • Viden om muligheden for at lave udviklingsplaner for byerne
 • Større dialog med gæster og implementering af deres synspunkter i vores arbejde
 • Minimesse mellem aktører fra forskellige brancher

Ebeltoft den 28. maj 2019

På denne studietur besøgte vi Ebeltoft, Djursland som en del af vækstprojekt Djursland-Aarhus, der arbejder på at sammenbinde de to destinationer til én med fokus på de to områders forskellige potentialer: Djursland som kystdestination og Aarhus som mål for by- og kulturoplevelser.

På Langhoff & Juul Boutique Hotel & Restaurant startede dagen med en præsentation af vækstprojektet Djursland-Aarhus. Vækstprojektet har fokus på koblingen mellem kyst og by, konsolideringen af de to destinationer og aktuelle udfordringer og læringer. Efterfølgende fortalte ejerne af det nyindkøbte hotel om omdannelsen af det gamle hotel, hvor de stræber efter at skabe nye madoplevelser samt en hjemlig atmosfære. Med afsæt i såkaldte samtalesaloner blev læringer og erfaringer fra de forskellige vækstprojekter delt, hvorefter vi fik en rundvisning i Ebeltoft by og havn. I Den Ny Maltfabrik’s midlertidige lokaler fik vi indblik i, hvordan lokaludvikling og turismeudvikling går hånd i hånd, da lokalforankret kreativitet kan være en drivkraft for turismeudvikling. Til slut præsenterede Dansk Kyst- og Naturturisme og Lars Bernhard Jørgensen investeringsmuligheder i kystturisme med afsæt i en guide til investorbesøg.

Overordnet set er mange emner blevet berørt, men for at nævne nogle, som repræsentanterne fra de fleste vækstprojekter kunne nikke genkendende til, kan man understrege kapacitetsmangel, fokus på helårsturisme, internationalisering, oplevelsesudvikling, investeringsfremme, kvalitetsløft, destinationsudvikling gennem events og styrkelse af nye samt eksisterende samarbejder.

Afslutningsvis et citat relateret til involvering og forankring i det lokale i forbindelse med vækstprojektet Blokhus-Løkken.

Man skal have virksomhederne med

Det er fint nok at tænke stort, men hvis du ikke har rugbrød og knofedt til at få det til at fungere, og hvis du ikke har virksomhederne med, kan det være lige meget. Hoved og hænder skal være tæt forbundne

BARK Rådgivning

Bornholm den 26. september 2019

Temaet for studieturen var udvikling af oplevelsestilbuddet, og turen blev derfor afviklet på Bornholm, der har markeret sig på det nationale (såvel som det internationale) landkort som markant turistdestination for outdooraktiviteter.

Efter at være budt velkommen af BARK Rådgivning og Dansk Kyst- og Naturturisme blev deltagerne præsenteret for vækstprojektet “House of Møn”. Ole Hampenberg Andersen, Vordingborg Kommune, gav en introduktion til vækstprojektet på Møn, hvor kommunen har samarbejdet med frivillige om at etablere en turistinformation, som giver en unik personlig velkomst til Møn – en oplevelsesorienteret gæsteservice.

Tina Farup Christensen, Udviklingskonsulent i Varde Kommune, gav indblik i et procesværktøj for oplevelsesinnovation, der skal gøre arbejdet med oplevelsesinnovation lettere for turismeaktører og destinationer. Værktøjet er udarbejdet i regi af vækstprojektet i Varde og Ringkøbing-Skjern. Linda Bilberg Nyholm fra Dansk Kyst- og Naturturisme inspirerede andre til gøre brug af værktøjet fremadrettet.

Efter at have berettet om baggrunden for vækstprojektet Outdoor Bornholm og det kommercielle potentiale i outdoorturisme, fortalte Pernille Lydolph om, hvor destinationsudviklingen er på vej hen efter projektet er afsluttet.

Dagens side oplæg kom fra Peter Juhl, Temakoordinator i Destination Bornholm og Anders Pedersen, stifter af Bornholms Outdoorcenter, der fortalte om forretningsmodeller i oplevelser og viste gode eksempler på outdoortiltag i Almindingen skov – herunder de MTB spor, vandreruter og wayfinding indsatser, der er udviklet i tilknytning til vækstprojektet.

HVAD HAR VI TAGET MED HJEM IFT. VORES PROJEKT?

 • At et skarpt og vedvarende fokus på en strategi skaber resultater på den lange bane.
 • At det er godt at have en metodisk tilgang til frivillige.
 • Nye ideer til modeller for oplevelsesudvikling og outdoorturisme.
 • At arbejde mere struktureret med udvikling af oplevelsesprodukter og finde ud af, hvordan vi forpligter virksomhederne på udvikling.
 • Læring omkring udfordringen mellem små virksomheder/ ildsjæle kontra det professionelle erhverv. Der skal være en klar ’arbejdsdeling’ ift. hvad der kan drives frivilligt og hvad der ligger hos erhvervet.
 • Mere fokus på netværk og arrangementer / flere workshops, hvor erhvervslivet involveres.
 • Værdien i at tage en beslutning og gå planken ud – hold fast i et fokus. Hvis det er rigtigt, følger aktørerne med.

HVAD ER DEN STØRSTE LÆRING PÅ TVÆRS AF DE TRE STUDIETURE?

 • At det giver pote at arbejde i større sammenhænge på tværs af traditioner, vaner og geografi.
 • At være ambitiøs, men samtidig realistisk og forstå værdien i at prioritere i projekter og turde sige nej.
 • En større forståelse for balancen mellem det overordnede strategiske, det fysiske, projektets målsætninger og de helt konkrete resultater.
 • At tage afsæt i en behovstanke og få erhvervslivet med fra starten.
 • At vi sidder med mange af de samme problemstillinger på tværs af vækstprojekterne.
 • Den største værdi af studieturene er det netværk, der er opstået. Det har været en stor læring at få et kendskab til hinanden og for fremtiden have nogle at ringe til
  med lign. udfordringer og projekter.
Turismeudvikling Hjørring, 18. juli 2019