Gæsters brug af Hjørring, Hirtshals, Lønstrup og Løkken - 2018

Gæsteanalyse 2018

Gæsteundersøgelsen undersøger turisternes formål med besøget, deres aktiviteter og bevægelsesmønstre, deres oplevelse af de byer, som de har besøgt, og deres informationssøgning før og under besøget. Undersøgelsen bygger på ca. 1.000 interviews, som er gennemført i sommeren 2018. Du kan læse mere om resultaterne her:

Turismeudvikling Hjørring, 10. december, 2018