NICE Project

Forummøde i Skallerup Seaside Resort

Den 23. august var der NICE møde i Skallerup Seaside Resort. Virksomheder, offentlige institutioner og interesseorganisationer fra Nordjylland var inviteret til fire timers networking og inspiration. Turismeudvikling Hjørring var med til forummødet for at støtte op om NICE Project, få ny viden omkring udvikling af oplevelser og networke.

NICE Project er et Horesta og Region Hovedstaden initiativ der har til formål at skabe en national bevægelse blandt turisme aktører, og gøre Danmark til en destination kendt for god service og mindeværdige oplevelser. NICE står for New Innovative Customer Experiences og har udviklet et oplevelsesmanifest i samarbejde med 50 repræsentanter fra turismeerhvervet.

Oplevelsesmanifest

Oplevelsesfokuseret virksomhedskultur

Nytænkning og co-creation

Tillid og råderum til medarbejderne

Autentisk, nysgerrige og passionerede medarbejdere

Ledelsens engagement

Oplevelser i alle kontaktflader

Kompetente medarbejdere og ledere

NICE Project arrangerer forummøder hvor gæster fra branchen deler deres erfaring omkring udvikling af oplevelser. NICE Project står også for andre initiativer der har til formål at nytænke hvordan vi kan arbejde med turisme i Danmark, f.eks. oplevelsesudviklings workshops og konsultation . Til forummødet på Skallerup Seaside Resort var der fire punkter på programmet. Imellem punkterne var der afsat tid til at de forskellige nordjyske turisme aktører kunne netværke og skabe nye relationer.

Første punkt på dagsordenen var hoteldirektør Peter Hansen fra Hotel Amerika som fortalte om hvordan de havde fokuseret på tematiseringen af hotellet. Hotel Amerika har brugt deres lokation i et skovområde og deres navn til at differentierer hotellet fra konkurrenterne.

Dana Hyldgaard Curry og Carsten Nielsen, F&B manager og servicechefen fra Skallerup Seaside Resort, forklarede hvordan de opfordrer til leg blandt medarbejderne og hvordan det har ført til udviklingen af nye gæsteoplevelser.

Sidste forlægger Isabelle Frochot fra Savoie Mon Blanch-universitetet gennemgik hvordan virksomheder kan markedsføre sig med oplevelser, og hvad elementer der skal være tilstede for at løfte sit produkt fra en god service til en ekstraordinær oplevelse.

NICE mødet blev sluttet af med en workshop, hvor deltagerne fik mulighed for at reflekter over hvordan NICE konceptet kan implementeres i deres virksomhed.

Du kan læse mere omkring NICE Project her.

Turismeudvikling Hjørring, 23. august, 2018