Nordjysk Camping Netværk

Kick-off i Kulturhuset Blokhus

Den 26. oktober 2017 blev projektet ’Vækst i det nordjyske campingerhverv’ skudt i gang med afholdelse af et kick-off arrangement for de deltagende campingpladser og øvrige interesserede fra turist- og erhvervskontorerne i de nordjyske kommuner.

Dagen var sammensat af inspirationsoplæg om både relevante regionale udviklingsinitiativer samt om mere generelle trends og tendenser på turismeområdet. Gennem kreative øvelser blev der etableret dialog og netværksdannelse mellem de deltagende campingpladser, og herigennem skabt gode diskussioner om udviklingsforløbet og indholdet af projektet, så det fremadrettet er med afsæt i campingejernes behov.

 

Program for dagen

11.30 Ankomst og registrering

11.45 Introduktion til projektet og baggrunden for fokus på campingproduktet
Ved Martin Storgaard, projektleder og udviklingskonsulent i Jammerbugt Kommune

12.00 Frokost og netværksdannelse

12.30 Tværkommunal destinationsudvikling som ny regional driver for turismen
Oplæg ved Anna Oosterhof, turismeudviklingschef i Hjørring Kommune

12.45 Nye regionale initiativer på markedsføringsområdet
Oplæg ved René Zeeberg, turistdirektør i Frederikshavn Kommune

13.00 Campingproduktet og behovet for udvikling – debat i plenum
Modereret ved Helle Nysted Andersen, seniorrådgiver i Seismonaut

13.45 Kaffepause

14.00 Trends og tendenser i turisternes analoge og digitale rejsemønstre
Oplæg ved Helle Nysted Andersen

15.00 Deltagernes ønsker til udviklingsprojektet
Modereret ved Helle Nysted Andersen

15.30 Nye veje til vækst og udvikling
Oplæg ved Martin Storgaard

16.00 Farvel og på gensyn

Mere information

Deltagerliste + Program
Turismeudvikling Hjørring, 22. september, 2017