Nordjysk Camping Netværk

Netværksmøde i Rebild Bakker

Tirsdag den 5. december 2017 blev det 2. netværksmøde for deltagerne i projektet ‘Vækst i det nordjyske campingerhverv’ afholdt på Comwell Rebild Bakker.

Det 2-årige projekt er et vækstforløb for nordjyske campingpladser med fokus på produkt- og forretningsudvikling ud fra de rammer, kvaliteter og potentialer som den enkelte campingplads har. Netværksmødet i Rebild havde netop fokus på produktudvikling, differentiering og målgrupper.

Efter en kort opsamling fra kick-off mødet i Blokhus om de muligheder og udfordringer som branchen står overfor, havde Mike Sthyr fra Comwell Rebild Bakker et inspirationsoplæg om hotellets udvikling fra traditionel konferencehotel med en uhensigtsmæssig placering til Danmarks Sportshotel med en unik placering. Oplægget fungerede som udgangspunkt for efterfølgende diskussion i de inddelte grupper om målgrupper, differentiering, produktudvikling og valg/fravalg i det Nordjyske campingerhverv.

Efterfølgende blev netværket introduceret til platformen Acadal, hvor netværket blev introduceret til værktøjer til netop innovation og forretningsudvikling. Med udgangspunkt i platformens første værktøj blev øvelsen omkring ’brainstorming’ lavet i mindre grupper.

Efter frokosten blev en netværksøvelse igangsat af Mike, hvor netværket skulle ud i naturen og prøve kræfter med Rebild Bakker Nationalpark med et GPS-spil med udfordringer i bakkerne. Spillet gav ideer til hvordan stedbundne ressourcer kan udnyttes og bruges som en fordel i stedets produktudvikling og DNA.

Program for dagen

9.00 Registrering og morgenmad

9.30 Velkomst, ved Martin Storgaard, projektleder

9.35 Campingerhvervets muligheder og udfordringer – Opsamling fra kick-off
Oplæg ved Stine Dam Nielsen, projektmedarbejder

9.45 Produktudvikling og målgruppevalg – Fra traditionel konferencehotel til Danmarks Sportshotel
Oplæg ved Mike Sthyr, tidligere Receptions- og Sportschef på Comwell Rebild Bakker om differentiering, valg og fravalg, og om at udnytte omgivelserne til at skabe et unikt produkt

10.15 Campingproduktet og behovet for differentiering – Debat i plenum

10.45 Pause

11.00 Værktøjer til innovation – Introduktion til online platformen Acadal
Oplæg ved Martin Storgaard

11.15 Brainstorming – Produktudvikling med udgangspunkt i områdets potentialer
Acadals første værktøj til innovation er Brainstorming – vi prøver dette i fællesskab

12.00 Frokost

12.45 Naturen som ramme til oplevelser – Netværk i Rebild Bakker Nationalpark
Udendørs aktivitet i den smukke natur i Rebild Bakker, et eksempel på hvordan naturen kan bruges til netværk og oplevelser

14.10 Opsamling – Nye veje til vækst og udvikling
Oplæg ved Martin Storgaard

14.30 Farvel og på gensyn

Mere information

Deltagerliste + program
Turismeudvikling Hjørring, 22. september, 2017