Dansk Kyst- og Naturturisme

Rum for Vækst Konference

Den 2. oktober var Turismeudvikling Hjørring repræsenteret ved Rum for Vækst konferencen i Middelfart. Rum for Vækst var arrangeret af Dansk Kyst- og Naturturisme, og samlede turismeaktører fra hele landet. Undertitlen på konferencen var kapacitetsopbygning og investeringer, et tema som hele dagen var præget af. En del af den større strategi om at tiltrække investeringer til Vestkysten er Blokhus-Løkken samarbejdet, som Turismeudvikling Hjørring er en del af.

PROGRAM

RUM FOR VÆKST
Velkomst og introduktion til Dansk Kyst- og Naturturismes kommende handlingsplan samt præsentation af centrale vækstmuligheder og -udfordringer.

Henrik Höhrmann, Bestyrelsesformand, Dansk Kyst- og Naturturisme
Jens Hausted, Direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme

 

DET FYSISKE RUM
Udgangspunktet for strategisk destinationsudvikling og tiltrækning af investeringer er, at der er gode rammer for udvikling. I den forbindelse er den fysiske planlægning af destinationerne afgørende, men også særdeles
kompleks.

Lars Bernhard Jørgensen, Strategisk rådgive
Jens Böhme, Sekretariatschef, Realdania
Tove Merete Wolff, Planchef, Varde Kommune

 

DET OPERATIONELLE RUM
Evnen til at tiltrække investorer og operatører er en af de mest centrale opgaver ift. at udvikle ny overnatningskapacitet. De større byer har arbejdet med dette i en årrække, hvilket har skabt gode resultater, mens der i kyst- og naturturismen først i de seneste år er kommet fokus på denne indsats.

Søren Boel Pedersen, Manager, Business Aarhus
Kent Lodberg, Sales & Marketing Manager, Landal GreenParks

 

NYE RUM BRINGES I SPIL
Etablering af ny overnatningskapacitet i kystturismen kræver, at der tænkes nyt ift., hvordan eksisterende
turismearealer anvendes, samt hvordan nye, relevante arealer kan komme i spil.

Jette Holt, Ejer, Saltum Strand Camping
Peder Schau Kristensen, Ejer, Henne Strand Camping

De centrale punkter fra dagen var introduktionsoplægget med bestyrelsesformanden og direktøren i Dansk Kyst- og Naturturisme, Henrik Höhrmann og Jens Hausted, som gav en opdatering på de store initiativer som er ved at blive sat i gang, f.eks. nye investeringsmuligheder og at destinationsudviklingsprojekterne langs Vestkysten er ved at bevæge sig ind i den strategiske-fysiske udviklingsfase. Du kan se udbuddet af Blokhus-Løkken Strategiske-Fysiske Udviklingsplan her.

Det Fysiske Rum med Lars Bernhard Jørgensen, strategisk rådgive, og
Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania fokuserede på kapacitetsopbygning, både i Danmark, men også hvordan forøget kapacitet i Tyskland kan true den danske kystturisme. Budskabet var at Danmark skal rette blikket mere mod store koordineret turismeprojekter og helhedsplanlægning, og søge inspiration fra Slesvig-Holsten. Det er vigtigt at overnatningsprodukterne langs Vestkysten udvikler sig og bliver mere alsidige.

Inspiration kan også findes i Aarhus, hvor byen ønsker en fordobling af overnatninger fra 1 mio. i 2015 til 2 mio. i 2025. Det skal ske ved at tiltrække store hoteloperatører til byen og en række projekter er allerede påbegyndt. Søren Boel Pedersen fra Business Aarhus fortalte om hvordan de har fundet success med at forene det offentlige og private, ved at udbyde projekter med klare retningslinjer, i stedet for at vente på at investorer selv tager initiativ.

Du kan se PowerPoints fra konferencen i sidemenuen.

Turismeudvikling Hjørring, 2. oktober, 2018