10 dages sprogkursus i Løkken og Hirtshals

Kursusforløb i tysk

Turismeudvikling Hjørring tilbyder i samarbejde med HF&VUC NORD dig og dine ansatte et tyskkursusforløb med mulighed for tilskud fra kompetencefondsmidlerne og mulighed for løngodtgørelse.

Kurserne strækker sig fra september til december – 40 timer i alt med opstart den 17. september 2019. Timerne er fordelt på 10 kursusgange, som finder sted tirsdage i hhv. Løkken og Hirtshals, dog på forskellige tidspunkter.

HIRTSHALS

Tid og sted
B&B By The Sea
Kystvejen 53
9850 Hirtshals

kl. 14.00 – 18.00

Datoer
17. og 24. september
15. og 22. oktober,
5., 12. og 26. november
3., 10. og 17. december

LØKKEN

Tid og sted
Pejsestuen, Løkken Badehotel
Torvet 8
9480 Løkken

kl. 08.00 – 12.00

Datoer
17. og 24. september
15. og 22. oktober,
5., 12. og 26. november
3., 10. og 17. december

 

Tysk – beskrivelse af faget
Faget beskæftiger sig med tysk sprog og tysk kultur, og omdrejningspunktet for faget er at udvikle kursisternes færdigheder i at kunne bruge tysk i dagligdagen – både mundtligt såvel som skriftligt.

Fagets indhold
’Tysk’ vil blive i et virksomhedsrettet perspektiv.

Undervisere vil således præsentere en undervisning, der tager udgangspunkt i kendte problematikker, udfordringer og temaer fra jeres hverdag. Opgaverne til faget vil derfor blive udformet med udgangspunkt i jeres hverdag og sprog – og det, der kendetegner netop jeres branche.

Målsætning for faget ‘Tysk’
At medarbejderne bliver opkvalificeret i at tale tysk samt kunne gennemføre succesfulde dialoger på tysk med afsæt i den virkelighed, som kendetegner jeres hverdag.

Økonomi – hvad koster det?
For deltagelse i faget ’Tysk’ er der et deltagergebyr på kr. 120,-.

Det er muligt at få tilskud gennem SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) og evt. kompetence- fondsmidler til det beskrevne uddannelsesforløb.

HF&VUC NORD kan bistå med vejledning til dette arbejde uden beregning.

 

Bis bald!

Turismeudvikling Hjørring, 20. august, 2019