Om os

Turismeudvikling Hjørring

Turismeudvikling Hjørring skal styrke turismen i Hjørring kommune gennem et strategisk fokus på turismeudviklingen. Turismeudvikling Hjørring har en erhvervsmæssig tilgang til turismeudvikling og skal styrke turismen i kommunen i samspil med både lokale, regionale og nationale aktører.

Organisering

TUH er etableret som turismeudviklingscenter for hele Hjørring kommune og drives i det daglige af en turismeudviklingschef samt et par medarbejdere. Derudover er medarbejderne fra de tre turistforeninger i Løkken, Lønstrup og Hirtshals en del af centrets netværkorganisation, og der er tæt dialog mellem de respektive bestyrelser. På baggrund af årlige partnerskabsaftaler mellem TUH og de lokale turistforeninger etableres en klar arbejdsdeling i kommunens turismeservice.

Vision og mission

Vores mission er at bidrage til aktivt til vækst og udvikling af turisme i Hjørring kommune i et tæt samarbejde med relevante aktører, så turisterne møder turismeprodukter af højeste kvalitet.

Vores vision:

Sammen skaber vi Kystdanmarks bedste destination.

Indsatsområder og mål

Strategien for turismeudviklingen i Hjørring hviler på tre centrale indsatsområder:

I tilknytning til indsatsområderne er der opstillet effektmål, hvorpå der er koblet konkrete aktiviteter og resultater, der skal iværksættes og stiles efter, for målene kan indfries.

Samarbejde og investering

Aktiviteter

 • Tematiske vækstforløb ift. nye, stedbundne forretningsmodeller samt tilbud i skuldersæsonen.
 • Løbende interessevaretagelse i kommunale og regionale udviklingsfora.

Resultater

 • Etablering af vækstgrupper med turismevirksomheder.
 • Nye udviklingsprojekter og tværgående samarbejder.

Brugerrettede effekter

 • Stærkere netværk og samskabelse på tværs af erhvervet.
 • Øget innovation og kompetenceløft i erhvervet.

Samfundsmæssige effekter

 • Flere investeringer i turismen og bedre forretning af investeringerne.
analyser og tal omkring Hjørring Kommunes turismeområder.

Markedsføring og community

Aktiviteter

 • Kommunikationsstrategi for TUH inkl. digitale redskaber og kompetenceløft i form af kurser.
 • Certificering af nye værter og udbredelse af viden om moderne målgruppers motiver og behov.

Resultater

 • Mere koordineret markedsføring, øget digital tilstedeværelse og etablering af stærke digitale communities.
 • Værtskabet bredes ud på flere hænder og der udvikles nye, målrettede oplevelsestilbud til moderne målgrupper.

Brugerrettede effekter

 • Enklere og bedre markedsføring af kystbyernes oplevelsestilbud og flere engageres i markedsføringen.
 • Flere indtjeningsmuligheder og større omsætning.

Samfundsmæssige effekter

 • Øget synlighed i det danske destinations landskab og stærkere “vi”-følelse på tværs af kystbyerne.
 • Flere levedygtige virksomheder inden for turismen.
Danske turisme kompetencer - digital markedsføring

Kvalitet og udvikling

Aktiviteter

 • Destinationens turismeprodukt og serviceniveau kvalitetssikres løbende, og de gode resultater formidles.

Resultater

 • Turisternes tilfredshed dokumenteres ligesom udbud, kapacitet og kompetencer afdækkes og afstemmes.

Brugerrettede effekter

 • Øget oplevelseskvalitet og et stærkere turismeprodukt

Samfundsmæssige effekter

 • Stærkere positionering af Hjørring Kommune i det danske destinationslandskab.