Partnerskab for Vestkystturisme

Netværk for MTB på Vestkysten

Turismeudvikling Hjørring deltager i Netværk for MTB (mountainbike) på Vestkysten, et initiativ igangsat og faciliteret af Partnerskab for Vestkystturisme. Netværket har til formål at fremme MTB langs den danske vestkyst og holder regelmæssige netværksmøder, hvor virksomheder og offentlige institutioner mødes for at diskutere udviklingen inden for MTB.

Turismeudvikling Hjørring ser et stort potentiale i aktive ferie i Hjørring, især inden for cykling og deltager derfor i møderne. Cykelturisme står for omkring 9,6 millioner årlige overnatninger i Danmark, det er derfor vigtigt at blive ved med at styrke udviklingen og udbygge cykelinfrastrukturen langs kysten.

Netværksmøderne har forskellige temaer. Foregående møder har f.eks omhandlede markedsføring, forrentningsmuligheder og udvikling af MTB-destinationer. Møderne fokuser som regel på cases fra erhvervet, workshops og oplæg omkring initiativer i MTB-verdenen.

Nedenunder kan ses et udkast af programmet fra B&B By the Sea netværksmødet i Hirtshals.

B&B By the Sea Netværk for MTB på Vestkysten program 02.11.2017

Velkomst og kort status på udviklingsplanen for Danmarks Vestkyst, og hvad betyder det for MTB?

Erfaringer med udvikling af en MTB-destination v. Olve Norderhaug, Trysil Bike Arena

Spørgsmål og diskussion på baggrund af Olve Norderhaugs oplæg

”Speaker’s Corner” – Korte præsentationer af deltagernes MTB-tiltag

Viden om MTB – Hvad efterspørger MTB-turisterne?

Miniworkshop – Med udgangspunkt i markedsundersøgelsen udarbejdes ideoplæg til, hvilke 5 konkrete ting man skal være opmærksom på, hvis man vil have flere MTB-turister

Opsamling fra miniworkshop. Diskussion/netværk – ideer til fremtidige emner netværket skal arbejde med?