NICE Project

NICE - En National Bevægelse for Serviceoplevelser i Særklasse

Turismeudvikling Hjørring er en del af NICE Project netværket, som er et nationalt netværk for turismeerhvervet der holder forummøder rundt om i landet og konsulterer virksomheder i udviklingen af gode oplevelser. Turismeudvikling Hjørring deltage i de nordjyske forummøder for at repræsentere turismeerhvervet i Hjørring Kommune, samt få inspiration til nye ideer der kan løfte lokale virksomheder.  At være på forkant med gode oplevelses tilbud er vigtigt, hvis Hjørring kommune skal differentiere sig fra konkurrerende destinationer.

NICE står for New Innovative Customer Experiences. NICE Project er oprettet af Region Hovedstaden, med det formål at hjælpe det danske turismeerhverv med at udvikle innovative oplevelser og udøve god service, så Danmark kan udvikle sig til en verdenskendt destination. NICE Project prøver at flytte fokus væk fra traditionelle services og over i mere personlige oplevelser, der gør et større indtryk på gæsterne. Gode oplevelser vil på sigt øge omsætningen, gæste- og medarbejdertilfredsheden i erhvervet.

NICE Project har en række tiltag de tilbyder turismeerhvervet. NICE Forum er et netværks arrangement der bliver holdt rundt omkring i landet, med det formål at kommunikere NICE konceptet ud til virksomheder. Til møderne er der inviteret gæster, som fortæller om hvordan de udvikler og arbejder med oplevelser. Forummene inspirere og bringe virksomheder sammen så nye danske oplevelser kan blive udviklet. Det er de nordjyske forummøder hvor Turismeudvikling Hjørring er mest engageret.

NICE Eksperimenter er et tilbud til virksomheder, hvor NICE Project, virksomhedens medarbejdere og en oplevelses konsulent i samarbejde udvikler nye oplevelser så virksomheden kan tage det næste skridt. Det sidste NICE Project tiltag er konferencen NICE Live The Festival, en dag dedikeret til oplevelses udvikling, hvor udvalgte virksomheder bliver inviteret til at fremlægge hvordan de har arbejdet med oplevelser foran det danske turismeerhverv.

Du kan læse mere omkring det sidste nordjyske NICE Forum i Skallerup Seaside Resort her.