Blokhus-Løkken destinationsudviklingsprojekt

Udbud af Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Blokhus og Løkken

Som del i Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst, et samarbejde mellem de 11 vestkyst kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, er det blevet besluttet at udarbejde specifikke strategisk-fysiske udviklingsplaner for 18 udvalgte destinationer langs kysten med højt vækst potentiale. I Hjørring Kommune er der her specifikt tale om Blokhus-Løkken, Lønstrup og Hirtshals-Tversted. De strategiske-fysiske udviklingsplaner har til formål at udvikle stærkere samlet destinationer og fremme investeringer i lokalområderne.

I Blokhus-Løkken har den Strategisk-Fysiske Udviklingsplan nu indledt udbudsfasen. Målet er oprettelse af et samlet resort område med stærke oplevelsesmuligheder på tværs af Jammerbugt-Hjørring kommunegrænsen. En central del af planen er større overnatningskapacitet i form af tiltrækning af investeringer i nye og allerede eksisterende overnatningsmuligheder, både i de to byer, men også i områderne mellem Blokhus-Løkken.

Udviklingsprincipper for vestkysten

Udbuddet omhandler udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan der kombinere udbygningen af infrastrukturen, overnatningskapaciteten og oplevelserne i området. Udviklingsplanen skal tage højde for Blokhus-Løkkens feriestedsprofil, hvad der konkret er nødvendigt i området for turismevækst, målgrupper og samarbejdmuligheder med interessenter i området, samt hvilket geografiske arealer der skal være inkluderet. Udviklingsplanen skal give et samlet billede af allerede eksisterende overnatningsmuligheder, infrastruktur og oplevelser, og udvælge 2-3 prioteringsområder for at fremme væksten.

Løkken

Opgaven er todelt. Første del er en udarbejdelse af en samlet strategisk-fysisk udviklingsplan som indebærer udarbejdelse af kortlægning, analyse og oversigtsplan og detailplaner af de 2-3 prioriteringsområder. Anden del omhandler interessentinvolvering i form af facilitering af møder/seminarer med relevante aktører under udarbejdelse af detailplaner.

Kontrakten løber fra uge 46 2018 til sommeren 2019. Tilbud og dokumentation sendes elektronisk som .pdf til Turismeudviklingschef i Hjørring Kommune Anna Oosterhof senest 25. oktober 2018 kl. 12.00. Tilbud efter denne frist vil ikke komme i betragtning.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbud: 27. september

Sidste frist for indgivelse af evt. spørgsmål: 23. oktober

Sidste frist for aflevering af tilbud: 25. oktober kl. 12:00

2-4 udvalgte tilbudsgivere indbydes til præsentation: 30-31. oktober

Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet: primo uge 45

Opstartsmøde med valgt leverandør: uge 45/46

Aftalens ikrafttræden: uge 46

Udbuddet kan findes som .pdf og på udbud.dk nedenunder, og indeholder mere specifikt information omkring udbuddet, ønsket indhold af den Strategisk-Fysiske Udviklingsplan, evalueringsmetoder, prisfastsættelse, samt betingelser for udbud/tilbud. Yderligere materiale/information kan findes i sidemenuen eller ved henvendelse til Turismeudvikling Hjørring.

Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Blokhus og Løkken på udbud.dk

Udbudsmateriale Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Blokhus og Løkken .pdf