Destinationsudvikling

Udviklingsplan for Vestkysten

Der er blevet opstartet en række initiativer langs den danske vestkyst, der har til formål at binde vestkysten sammen på kryds af kommunale grænser. Realdania har været støtter af Udviklingsplan for Vestkysten, og har nu valgt også at støtte Hjørring og Jammerbugt kommuners lokale samarbejde omkring udviklingen af Blokhus-Løkken som samlet destination. Håbet er at tiltrække flere investeringen, øge udviklingen i området og sikre høj kvalitet af turismeprodukter.

Realdania kan se potentiale i samarbejdet, og pga. af deres støtte, kan den overordnet udviklingsplan for Blokhus-Løkken området nu bliver omsat til en konkret strategisk og fysisk udviklingsplan. Der vil i efteråret 2018 blive inviteret til et åbent dialogmøde omkring udviklingsplanen.

”En stærk udviklingsplan kræver stærk forankring i de lokalsamfund, som planen handler om. Derfor indbyder vi både frivillige og kommercielle kræfter til dialog og samarbejde, så vi får bragt de gode ideer og den lokale viden bedst muligt i spil. Når vi er fælles om turismesamarbejdet, står vi stærkere til at udnytte områdets store styrker og til at skabe opmærksomhed omkring et af Danmarks mest populære turistområder. Med en konkret plan i hånden bliver det nemmere at bane vejen for ambitionen om at tiltrække konkrete investeringer,” – Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune.

Den strategiske og fysiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken skal først godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter den som del af Udviklingsplan for Vestkysten skal være med til at forbedre turismen i Danmark frem til 2025.

Udviklingsplan for Vestkysten blev vedtaget politisk før sommerferien og indeholder en række visioner for den danske vestkyst:

  • Beskyttelse af vestkystens natur, som også vil blive indarbejdet i de lokale planer.
  • 17,8 mio. overnatninger på vestkysten skal stige til 23 mio overnatninger i 2015. Årlig vækst på 3,3 pct.
  • Vestkysts turismeerhvervet skal omsætte for 22 mia. i 2025. Årlig stigning på 4 pct.
  • 18 fokusdestinationer langs vestkysten der skal bære væksten. Heriblandt Blokhus-Løkken

Du kan se hele Udviklingsplan for Vestkysten herunder:

Udviklingsplan for Vestkysten

Udviklingsplan 2018-2025