Styrkelse af turismen ved Vestkysten

Støtte til Løkken Moleleje og Rubjerg Knude

Realdania støtter to foranalyser for initiativer ved Løkken Moleleje og Rubjerg Knude

Den 3. juli 2019 udsendte Realdania en pressemeddelelse om støtte til otte projekter langs Vestkysten, der skal være med til at styrke turismen ved Vestkysten. Blandt disse otte projekter finder vi to foranalyser for Friluftshuset ved Løkken Moleleje og et besøgscenter ved Rubjerg Knude,der begge støttes med op til 200.000 kr.

Realdania støtter udviklingen af foranalyser for blandt andet besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner, hvilket netop kendetegner Friluftshuset ved Løkken Moleleje og et kommende besøgscenter ved Rubjerg Knude Fyr.

Ifølge Realdania kan stærke attraktioner være med til at profilere Vestkysten, synliggøre Vestkystens kvaliteter, skabe reason-to-go og give anledning til længere ophold og flere oplevelser. Foranalyserne skal være med til at afklare det fysiske, forretningsmæssige og organisatoriske grundlag for at skabe nye oplevelser og attraktioner langs Vestkysten.

”Vestkysten er noget særligt –og vi vil gerne være med til at udvikle den på grundlag af de kvaliteter, der allerede findes. F.eks. ved at beskytte naturområderne og gøre dem mere tilgængelige. Og ved at forstærke byernes karakter til gavn for både beboere og besøgende. Vier meget glade for at se den store interesse langs Vestkysten for at løfte i flok og styrke kvaliteten og oplevelsesmulighederne. De projekter, som nu er valgt, har alle potentiale til at bidrage til en sammenhængende udvikling, som bygger på det enkelte steds særlige kvaliteter” citat Henrik Lund, projektchef i Foreningen Realdania.

Vi hos Turismeudvikling Hjørring glæder os over denne gode nyhed, som vil være med til at sætte skub i den fysiske udvikling af attraktioner langs vores unikke kyststrækning, og vi ser frem til at arbejde videre medimplementeringen af projekterne.

Turismeudvikling Hjørring, 5. august 2019