Hjørring turisme i tal

Viden

Her på siden kan du finde opdaterede analyser og tal omkring Hjørring Kommunes turismeområder.

Opgørelsen bygger på overnatningsdata fra VisitDenmark og Danmarks Statistik, herunder offentligt tilgængelige data via Statistikbanken.dk samt særudtræk for de enkelte kommuner købt ved Danmarks Statistik.

Fordeling af turister i Hjørring Kommune i 2018

Total antal overnatninger i Hjørring Kommune.

I 2018 udgjorde de danske overnatninger 43,3% af de i alt 1.580.508 overnatninger der har været i Hjørring Kommune. De tyske overnatninger er i 2018 steget med 1,9% i forhold til 2017. Svenske overnatninger har derimod haft en negativ udvikling på – 8,4%. Ligeledes har der været et fald i norske overnatninger på – 3,7%. De færre svenske og norske overnatninger i 2018 er til dels blevet udlignet af en stigning i andre nationaliteter og blandt andet en betydelig stigning i danske overnatninger på 5,7%. Hjørring Kommune så dermed en stigning på 2,4% i det totale antal overnatninger for året.

De norske overnatninger udgjorde 13,2% af de samlede overnatninger i Hjørring Kommune, men er dog faldet fra at udgøre 14% i det samlede antal overnatninger i 2017.  Øvrige nationaliteter udgjorde 3% af de samlede overnatninger og er steget med 2,9% i 2018. En mindre traditionel gruppe, som Danmark er ved at have godt fat i er hollænderne. I 2018 var der 37.665 hollandske overnatninger i Hjørring Kommune, en stigning på 7,4% i forhold til 2017.

Det er værd at bemærke stigningen i antallet af tyske, men først og fremmest danske og hollandske overnatninger.

Årlig udvikling i overnatninger i Hjørring kommune

Total antal overnatninger på hotel, feriecentre, vandrerhjem, lystbåde og feriehuse

Udviklingen i Hjørring Kommune har fra 2010 til 2018 ligget over niveauet for det øvrige Nordjylland. Stigningen på 2,4% i det samlede antal overnatninger fra 2017 til 2018 i Hjørring Kommune ligger godt i forhold til VisitDenmarks prognose for dansk turisme med en vækst mellem 1,5 – 3,5% i antallet af overnatninger sammenlignet med 2017.

I alt er overnatninger steget med 10,01% fra 1.436.734 overnatninger i 2010 til 1.580.508 i 2018.

Udvikling i overnatningstyper i Hjørring kommune

Antal overnatninger fordelt på type. Tallene er fra 2018.
Overnatningstyper 2008 2018 Forskel % Forskel antal
Hoteller 90.442 101.893 12,7% 11.451
Feriecentre 401.451 358.215 - 10,8% - 43.236
Camping 277.854 287.383 3,4% 9.529
Vandrerhjem 15.184 21.809 43,6% 6.625
Feriehuse 710.610 811.207 14,2% 100.597
I alt 1.495.521 1.580.508 5,7% 84.987