Hjørring turisme i tal

Viden

Her på siden kan du finde opdaterede analyser og tal omkring Hjørring Kommunes turismeområder.

Opgørelsen bygger på overnatningsdata fra VisitDenmark, VisitNordjylland og Danmarks Statistik, herunder offentligt tilgængelige data via Statistikbanken.dk samt særudtræk for de enkelte kommuner købt ved Danmarks Statistik.

Fordeling af turister i Hjørring Kommune i 2017

Total antal overnatninger i Hjørring Kommune.

I 2017 udgjorde de danske overnatninger 42% af de i alt 1.543.228 overnatninger der har været i Hjørring Kommune. De tyske overnatninger faldt i 2017 med 4,15%, men siden 2013 er udviklingen stadig positiv, og de tyske overnatninger var i 2016 over niveauet fra 2008 i Nordjylland. Svenske overnatninger har ligeledes haft en negativ udvikling på 4,74%. De færre tyske og svenske overnatninger i 2017 er til dels blevet udlignet af en stigning i andre nationaliteter, men Hjørring Kommune så stadigvæk et fald på 0,82% i total antal overnatninger for året.

De norske overnatninger udgjorde 14% af de samlet overnatninger i Hjørring Kommune og har holdt et stabilt niveau med en stigning på 0,96% i forhold til 2016.  Øvrige nationaliteter udgjorde 2,94% af de samlede overnatninger og er steget med 6,44% i 2017. En mindre traditionel gruppe Danmark er ved at have godt fat i er hollænderne. I 2017 var der 35.077 hollandske overnatninger i Hjørring Kommune, en stigning på hele 19,38% fra året før.

Der har ikke været nogen betydelig ændring i antallet af danske overnatninger.

Årlig udvikling i overnatninger i Hjørring kommune

Total antal overnatninger på hotel, feriecenter, vandrerhjem, lystbåde og feriehuse

Udviklingen i Hjørring Kommune har fra 2008 til 2017 ligget over niveauet for det øvrige Nordjylland, men under Danmarks gennemsnittet.

I alt er overnatninger steget med 3,19% fra 1.495.521 overnatninger i 2008 til 1.543.228 i 2017.

Udvikling i overnatningtyper i Hjørring kommune

Antal overnatninger fordelt på type. Tallene er fra 2016.
Overnatningstyper 2008 2016 Forskel % Forskel antal
Hoteller 90.442 89.779 -0,7% -643
Feriecentre 401.451 339.993 -15,3% -61.458
Camping 277.854 270.307 -2,7% -7.547
Vandrerhjem 15.184 29.878 96,8% 14.694
Feriehuse 710.610 825.982 16,2% 115.372
I alt 1.495.521 1.555.939 3,9% 60.418

Set over en 8 årsperiode fylder feriehusene nu mere end halvdelen af de samlede overnatninger i Hjørring Kommune.

Hoteller, feriecentre og camping betyder alle mindre for den samlede overnatning i Hjørring Kommune, end de gjorde i 2008. En forklaring på de 5% tilbagegang som feriecentrene har oplevet, kan være at flere ferielejligheder med tiden er omdannet til private feriehuse, og dermed udgår de af feriecenterstatistikken, og over i feriehusstatistikken.

Find mere information på disse links: